Jirka Kouba


 Kapelník a zakládající člen. Od počátků kapely střídá „dvanáctku" a „šestku" kytaru, v poslední době se ustálil na „šestce". S Vývojem aparatury se rozvíjí i ozvučení jeho kytary - má svoji „šlapku". Jde o technicky náročné zařízení, které ho občas zradí. Jirka však ovádá i nástroje klávesové. Fouká do pianové harmoniky, a když dojde k nejhoršímu, vezme harmoniku tahací a rázem změní žánr celé kapely. Jirka nad námi vládne rukou pevnou a snaží se všechny problémy, vzniknuvší v kapele, rychle a rázně řešit. Je především jeho zásluhou, že se ACS dožívá třiceti let.