.................................::: Kontakty :::....................................

Jiří Kouba - Kapelník.
Aleš Tichý - Styk s veřejností, zasílání pozvánek.
Milan Závodský ml. - Web a zvuk

.............................::: Vzkaz pro kapelu :::..............................