Aleš Tichý   Ke Spřáhlu přišel v únoru roku 1997. Nejprve to zkoušel s mandolínou, ale pak mu připadlo místo banjisty a nakonec i druhého kytaristy. Později se ujal tvorby vlastních textů. V kapele se stará o i dopravu, kroniku a propagaci. Ani to není úkol lehký, kronika už váží 7 kilogramů! Doprava také není jednoduchá, jde mimo jiné o rozvoz členů kapely po vybraných vystoupeních a z toho plyne, že musí často abstinovat. Na vystoupeních má nejraději bavící se publikum a „steelku" Milana Závodského.