..............::: Metrácký parník 2008 :::................
Hraní na metrácké výletní lodi Malé občerstvení
Aleš Venku pršelo Mixování a trucování
Titanic
Foto na přídi 1. paluba Spolek
Vyšehrad Tombola
Tombola